"Du belastar dina spelare för hårt"

Av torsdagskrönikör - Nils Montan-Lund

Har du koll på hur mycket belastning du utsätter dina spelare för? En studie på unga spelare i Premier League-lagens akademier talar sitt tydliga språk. Spelare så unga som U9 och U10 sprang i snitt mellan 4000-4700 meter per match.
 

Något jag har funderat mycket kring de senaste åren är den fysiska belastning vi utsätter barn- och ungdomsspelare för inom fotbollen. Varför drabbas till exempel många unga spelare redan tidigt av återkommande överbelastningsskador? Ett av svaren kan vi nog finna i den nämnda studie den här texten kommer att kretsa kring.
 
Jag tycker mig ofta se att tränare eftersträvar att hålla ett högt tempo och ligga på en hög belastningsnivå på sina fotbollspass. Lägg därtill att deras lag kan ha mellan två till fyra matcher per helg och sen förstås ett antal cuper under åren, där matcherna duggar tätt. Någonstans här kan vi börja ana var en del av överbelastningsskadorna uppkommer.
 
Det är inte alls ovanligt att man ser lag som ställer upp i cuper med få avbytare, trots att de kanske ställs inför tre-fyra matcher per dag. De som spelar får naturligtvis mycket speltid per match, men till vilken nytta? Kan det rentav vara till skada?
 
Jag har i en text för länge sedan avhandlat att alla inte ska spela lika mycket, beroende på bland annat hur mycket individen tål belastning och mängden återhämtning vederbörande behöver. Det här handlar om ett bredare perspektiv. Kanske ska de flesta generellt spela mindre.
 
Få avbytare ger visserligen en bättre spelrytm, kanske en större chans att vinna matchen. Men i det långa loppet kostar det betydligt mer än det smakar. Spelarna vill spela, förstås. Ledarna vill att deras spelare ska få spela. Men ingen har riktigt koll på de faktiska konsekvenserna. En för stor mängd speltid kan få förödande konsekvenser.
 
I nämnda studie ville man visserligen se huruvida man kunde använda informationen kring fysisk ansträngning, som en indikator på talang. Men i stället leder just den frågan det bara till ännu fler frågor.
 
Själv funderar jag i stället på den belastningsgrad vi utsätter unga utövare för, med det ivriga matchandet. Att helt bryta dessa strukturer är nog snudd på en omöjlighet, men det finns några enkla lösningar. Framför allt att man som tränare börjar kalla fler spelare till respektive matchtillfälle, och helt enkelt göra ett visst avkall på spelrytmen, för att minska belastningsnivån per individ.
 
En annan är att inte alltid eftersträva hög intensitet på träningspassen. Hög intensitet är inte lika med kvalitet. Här gäller det i stället att kunna sin periodisering.
 
Svensk fotboll pratar generellt för lite om den anmärkningsvärda mängd överbelastningsskador som uppstår hos unga spelare. Kunskapen är alldeles för låg ute i landet och inte undra på det med en idrottsrörelse som bygger på det ideella ledarskapet.
 
Det här är något som måste in i betydligt högre grad i tränarutbildningen, för vi vill så långt det någonsin går förebygga att dessa skador uppstår över huvud taget, för ett långt och framgångsrikt idrottande, oavsett nivå.

/Nils Montan-Lund

Studien:
https://www.researchgate.net/publication/242015443_Match
_Analysis_of_U9_and_U10_English_Premier_League_Academy
_Soccer_Players_Using_a_Global_Positioning_System

Senaste inläggen

Arkiv

Etikettmoln