Spelförståelse är allt – del 1

Av helgkrönikör - Nils Montan-Lund

Karolinska Institutet har följt upp sin studie på hur elitfotbollsspelares hjärnor fungerar med en motsvarande studie på unga fotbollsspelare i 12-19-årsåldern. En unik, informativ och oerhört viktig studie, men kommer fotbollsrörelsen att ta den till sig?
 

Etiketter: helgkrönikören

Kort sammanfattat kan vi summera resultaten på följande vis: Unga spelare med ett större arbetsminne och längre utvecklade exekutiva funktioner lyckas bättre på fotbollsplanen. Det är helt enkelt kognitiva färdigheter, de som utgör ”spelförståelse”, som är avgörande.
 
I många år har fotbollen, inte minst här i Sverige, fokuserat på tidigt utvecklade spelare, som är begåvade fysiskt och tekniskt. Några mätverktyg för spelförståelse har man inte använt sig av över huvud taget.
- Vår forskning visar att spelförståelsen, det vill säga förmågan att vara på rätt plats vid rätt tillfälle, är minst lika viktig. Det är något som varit svårt att mäta, säger psykologen Torbjörn Vestberg i en intervju i DN om forskningsfynden.

Han är huvudansvarig även i den här studien, där man mätte exekutiva funktioner hos spelare i åldern 12 till 19 år. Alltså hur spelarna anpassar sig till situationer och inte minst när de förändras hastigt.
- Vi jämförde sedan resultaten med hur många mål de undersökta spelarna gjorde under två säsonger. Och resultaten visade en tydlig koppling mellan antalet gjorda mål och väl utvecklade exekutiva funktioner, berättar han.
 
Jag personligen har i alla år haft en idé om att testa spelares kognitiva funktioner, alltså spelförståelsen. Det har blivit nästan en besatthet och det har satts före alla tekniska och fysiska tester. Under årens lopp har ett program utformats för ändamålet. Hittills har det varit framgångsrikt, men det är ännu inte komplett. Det saknas fortfarande forskning.
 
Det saknas också frågor kring huruvida detta är genetiskt nedärvt och till exempel om diagnoser kan ha positiv/negativ inverkan på dessa egenskaper. Om jag fritt spekulerar utifrån egenupplevd erfarenhet tror jag att sådan forskning kommer att visa att vissa individer kan träna upp de här förmågorna bättre än andra (= genetiskt nedärvt) och att därför också vissa diagnoser stärker vissa exekutiva funktioner.
 
De här resultaten betyder dock inte att vi kan selektera spelare tidigt. Naturligtvis finns det de som alltså har en fallenhet för detta med spelförståelse, av ovannämnda anledningar. Men det finns också de som är specialister på spelförståelse i vissa specifika situationer. Kan man identifiera och plocka upp dessa, beroende på tränings- och spelmodell, kommer många som i dag sorteras bort att kunna få chansen på ett helt annat sätt, till exempel.
 
Jag har själv fascinerats av hur många unga spelare tagits ut till förstalags- och  ”akademiverksamheter”, som inte klarar enklare kognitiva tester. De har visserligen dominerat, men ofta tack vare tidigt utvecklade motoriska egenskaper som de flesta i samma ålder, helt enkelt inte är kapabla att försvara sig mot. De har alltså valt ut för att de är bra och ”vinner matcher” för stunden. Men några år senare sorteras de, direkt eller indirekt, bort när de närmar sig seniorfotbollen.

Naturligtvis ställer jag mig frågande till om fotbollsrörelsen kommer att ta de här svaren till sig, eller om ”akademiverksamheterna” kommer att fortsätta sin bevisligen ineffektiva typ av selektering och sortering. Notera att jag nu inte säger att selektering och sortering per definition behöver vara fel – rätt använt kan det vara en framgångsfaktor - utan att sättet man gör det på är felaktigt.

Men har man tålamodet att vårda en spelares utveckling och se resultat först högre upp i åren i racet om snabba resultat och därigenom skapa en indirekt rekrytering? Ytterst tveksamt.
 
Hur du rent praktiskt kan använda dig av resultaten i den här studien återkommer jag om i del 2. Alltså hur kan du identifiera spelare med de här kognitiva förmågorna och hur kan du hjälpa dina spelare att träna upp dem. Det får ni veta på torsdag.
 
 
Fotnot:
Länk till artikeln i DN: http://www.dn.se/sport/fotboll/ny-studie-hjarnorna-fungerar-annorlunda-hos-duktiga-unga-fotbollsspelare/

Studien heter: ”Core executive functions are associated with success in young elite soccer players” (Karolinska institutet, 2017).

/Nils Montan-Lund

Senaste inläggen

Arkiv

Etikettmoln