Åldersdiskrimineringens nya kläder

av tränaren - NILS MONTAN LUND

Ni vet den där åldersdiskrimineringen som föreningarna i Stockholms Fotbollsförbund vill införa? Alltså den där yngre lag inte ska få möta ett år äldre i seriespel, på grund av att den fria representationsrätten missbrukats i enstaka fall. Det är dags att lyfta frågan ytterligare en gång. Det finns nämligen ytterligare en rad viktiga punkter att gå igenom.

I mitt öppna brev till StFF lyfte jag fram några av de tokiga och direkt felaktiga argument, som legat till grund för beslutet. Ett beslut som tagits på ren och skär okunskap. Ett beslut som är direkt ovärdigt svensk fotboll.

 

Etiketter: tränaren

Om vi, liksom i det öppna brevet, vänder blickarna mot den (bredd)verksamhet jag arbetar i, så finner vi snabbt en avgörande faktor: Nämligen att de spelare vi förfogar över, många gånger har börjat spela fotboll tidigare än spelarna i motståndarlagen i samma ålder. Det innebär att de mot ett år äldre får spela mot spelare, som har uppnått ungefär samma fotbollsmängd som de själva, om man anmäler sig till rätt nivå.

I många fall kan vi, vid en snabb överslagsräkning, också konstatera att antalet träningstimmar på veckobasis ofta är fler än de flesta motståndarlagens. Särskilt märkbart blir det när man möter lag i egen ålder, som ju dessutom inte heller spelat i lika många år. Det blir ett försprång, som syns alltför tydligt på planen.

Så för att få jämna matcher i framtiden innebär det rent krasst att vi måste starta knatteskolan senare och dra ned på antalet träningar i veckan (i dag tre stycken, under seriesäsong). Vi måste helt enkelt försämra vår dagliga verksamhet och lägga in mindre resurser på flicksidan. Hur förklarar man det i ett samhälle, som strävar efter jämställdhet? Det rimmar ju oerhört illa med de ambitioner svensk fotboll har. Det är att direkt sända signalen att det är fult att vara ambitiös och vilja lägga ned mycket tid på sin idrott. Säg det till EM-guldhjältarna den som kan.

Storklubbarna/elitklubbarna (kalla dem vad ni vill), som anklagas för att ha varit flitigast med att missbruka den fria representationsrätten, var ju faktiskt de som låg bakom att upp- och nedflyttning, samt slutspelet togs bort. I stället infördes fri anmälan. Allt för att motverka toppning och en kontraproduktiv jakt på kortsiktiga segrar och främja den långsiktiga utvecklingen.

Nu slås detta i spillror, då ett antal föreningar med kortsiktiga resultat för ögonen (varför är det annars så förskräckligt att möta ett år yngre lag, som är på samma utvecklingsnivå?) hakat upp sig på ålderssiffran. En siffra, som i just dessa sammanhang bara är en droppe i det stora havet. Det är så betydligt mycket fler faktorer som spelar in och är avgörande i matchmiljöer. Varav några har omnämnts här ovan.

Det lätt ironiska är att de som, med all rätt, pratar vitt och brett om att vi måste motverka den Relativa ÅldersEffekten (RAE) i selekterade verksamheter, också är de som argumenterat flitigast för att åldersdiskriminera i StFF:s seriesystem för barn- och ungdomar. Det gör mig, minst sagt, oerhört konfunderad.

Ålder inte bara är kronologisk, utan även biologisk och inte alltid helt logisk.

Att enbart tillåta halva truppen att vara ett år yngre i en match mot ett år äldre, kommer således att bara skapa nya, större problem, som i dag inte finns (se det öppna brevet) Kanske att man i stället borde rikta frågan rätt och arbeta för att begränsa möjligheterna för de som i dag ställer upp med yngre lag i serier mot två år äldre? Framför allt ur en fysiologisk synvinkel. Det är sällan fler än ett par-tre stycken per trupp i dessa sammanhang, som klarar av den påfrestningen och inte drabbas av ökad skaderisk.

Så om ”så många som möjligt, så länge som möjligt”, samt både folkhälsa och framtida vuxenelit är målet, så måste beslutet omprövas omedelbart. Det måste framför allt utredas ordentligt innan det eventuellt träder i kraft. Förslagsvis i någon av kommittéerna i distriktsförbundet, som aktivt då ska ta hjälp av experter inom sina respektive fält. Gärna ett par-tre stycken inom varje område. I dagsläget är nämligen beslutet tagit på allt annat än vetenskapliga grunder.

För ett distrikt som vill göra anspråk på att ligga i framkant och leda utvecklingen är den kommande åldersdiskrimineringen inget annat än synd och skam. Bättre kan vi!

/Tränaren

Senaste inläggen

Arkiv

Etikettmoln