”Murbräckan” samboll – verktyget för en större öppenhet inom fotbollen!? 

Av göran andersson

Hej Fotbollsvänner!                                                                                                                          
Jag har, tillsammans med några andra personer, tagit fram en typ av fotbollstennis som vi kallar för - Samboll (www.samboll.se). Vi hoppas och tror att just denna variant ska passa fotbollsspelare särskilt bra. Utgångspunkten för vårt utvecklingsarbete var att försöka åstadkomma ett spel som i möjligaste mån liknar det rörelseschema och den bollkontakt som normalt förekommer på en fotbollsplan. 

 

Varför just namnet samboll? Jo, därför vi anser att namnet på ett bra sätt speglar den inställning som vi, och vi tror att alla andra fotbollälskare, vill se mycket av på fotbollsplanen.  Namnet är nämligen en samandragning av ordet sambafotboll, vilket vi har uppfattat som en strävan mot mer av teknik, elegans och lekfullhet i fotbollen. 

Vi tror att ett spel som har artisteriet i främsta rummet kommer alltid att uppskattas av bollsportspubliken. Vi känner oss övertygade om att detta spel kan ge (fot)bollsspelare en allt större teknisk skicklighet och därmed bidra till en mer attraktiv fotboll. För oss har kopplingen mellan fotboll och samboll alltid känts helt naturlig. (För en närmare presentation av spelreglerna, hänvisar vi intresserade till hemsidan.)
Vad har vi då konkret gjort för att göra spelet känt och använt?
Vi har bl a... 

genomfört 10 skol-DM för Upplandsgymnasieskolor.                                  
medverkat vid två olika tillfällen i samband med Roslagscupen                  
medverkat under nordens största ungdomsmässa, i Älvsjö i Stockholm, vid tre olika tillfällen (2-3 dagar vid varje tillfälle).                                            
medverkat i samband med Gothia Cup vid två tillfällen (fem dagar vid varje tillfälle).                                          
medverkat under fotbollens U-21 EM i Helsingborg (under 3 dagar).          
deltagit i VM i Tjeckien.                                                                                
haft länkutbyte med mer än 550 fotbollsklubbar, med mera, med mera  (i övrigt se hemsidan).


Hur har då spelet tagits emot av fotbollens gräsrötter?  Mycket väl vill vi säga, och med tanke på de genomgående positiva reaktioner som vi fått på spelet från ”folket på och direkt vid sidan av gräsmattan”(se citatsamlingen på vår hemsida), känner vi att vi har hamnat någorlunda rätt med vårt regelverk.

Har också fotbollens beslutsfattare varit lika positiva?  Här måste vi säga både ja och nej. Fifa-ledningen har uttryckt sitt gillande och sin uppskattning av det arbete vi gjort. Det har däremot inte Svenska Fotbollförbundets (Svff:s) ledning gjort. De har inte uttryckt något officiellt ogillande heller, men har avvisat vårt initiativ, med motiveringen att det inte (just nu) finns tid för detta spel i fotbollens reguljära verksamhet. De har också ”via ombud”, vid minst ett tillfälle, motarbetat våra ansträngningar att få till stånd tävlingsspel. Varför skulle de ha motarbetat spelet samboll? De har aldrig öppet redovisat motiven bakom detta handlande, vilket gör att vår tolkning är en bedömning av det vi anser vara den mest rimliga förklaringen i sammanhanget. 

De anser, tror vi, att spelet, på sikt, skulle kunna bli en mer eller mindre allvarlig konkurrent till fotbollen. Därför tror vi att de anser att det klokaste man kan göra, är att hålla spelet borta från fotbollens reguljära verksamhet. Vi menar att detta resonemang är i grunden helt felaktigt, i värsta fall rent av fatalt-strategiskt sett. 

Vår huvudinvändning mot detta (tänkta) resonemang är att om spelet har en stor spelar- och publikpotential kommer det ändå att hitta fram till både spelare och publik via andra kanaler, i så fall utanför fotbollens kontroll. Det kommer med andra ord inte att försvinna av sig självt bara för att ett antal styrelsemedlemmar i olika beslutande församlingar så önskar. Försvinner av sig själv gör spelet däremot, om det i grunden är ointressant för spelare och publik, då men först då inträffar det som Svff:s styrelse önskar.

Låt oss vara uppriktiga när det gäller rekryteringen av nya utövare till olika sporter. I unga år och på breddnivå kan (och bör) utövare hålla på med olika sporter. Dock, ju högre upp i systemen man kommer desto större krav på specialisering. (På den legendariske Sven ”Tumba” Johanssons tid, gick det som bekant att vara landslagsman i både ishockey och fotboll, men den tiden hör numera som bekant historien till.) 

Det betyder att på elitspelarnivå är detta fråga om ett nollsummespel. Varje tennisspelare är t ex en förlorad fotbollsspelare, sett ur Svff:s perspektiv. För tennisförbundet råder förstås det motsatta förhållandet. Detta uppfattar de flesta bara som en sund konkurrenssituation. 

Med sambollen innanför fotbollens väggar, kommer attraktionen för bollspel med fötterna som ett idrottsalternativ att öka för ungdomar som befinner sig i denna valsituation.  Vi menar alltså att fotbollen kommer att stärka sin konkurrenssituation i detta avseende, om den förknippas med sambollen. Det är då värt att notera för fotbollen, att både elitspelare inom tennisen, bordtennisen och ishockeyn, sedan länge använder denna spelform som ett populärt uppvärmningsmoment. 

Kort sagt och sett i ett längre perspektiv kan man förvänta sig, fler och inte färre fotbollsspelare med sambollen innanför fotbollens väggar. Vilka andra konsekvenser kan man då vänta sig på grund av detta spel i framtiden, enligt vår bedömning? Vi kommer med största säkerhet att få se oförglömliga ”bolldueller” mellan fotbollens största internationella artister. Försök att visualisera bilden av ett framtida ”Champions League” i samboll! I boxningsvärlden lär uttrycket ”de största matcherna blir alltid av” finnas. Det kan också mycket väl komma att gälla för detta spel, precis som det redan gör i fotbollens fantastiska värld, på klubbnivå främst via Champions League.

Har det då helt säkert inte förekommit någon enda liten kritik ute bland folk mot dessa idéer? Jo, det har det faktiskt gjort. En del har påpekat att om er uppfattning är riktig, kommer detta bara att leda till att den miljardrullning som redan i dagsläget äger rum inom fotbollens värld, kommer att bli ännu mer absurd. Är detta verkligen rimligt?!

Låt mig börja med att säga att de stora penningsummor som florerar runt fotbollen, säger i grunden någonting om fotbollens globala populäritet. I en intervju nyligen i Sveriges Radio, hävdade den förre UEFA-presidenten, Lennart Johansson, att hans skapelse, Champions League, sänds i över 200 länder idag.

Hur dessa pengar i slutändan fördelas bland i första hand världens fotbollsspelande ungdomar är en annan sak. Här finns hur mycket som helst att göra i framtiden för att ändra sakernas nuvarande tillstånd, menar vi. Vi tror att fotbollen i Sverige och på andra håll i världen behöver genomgå en ”demokratirevolution”. I min egenskap av lärare i (bl a) samhällskunskap brukar jag framhålla att den öppna debatten är en absolut nödvändighet för att demokratin i verkligheten ska existera i ett land, inom ett område eller i en organisation. Där det råder tystnad där finns inte heller demokratin. 

I alla levande sammanhang, t ex biologiska eller sociala, äger förändringar rum. Förändringar kan uppfattas som mer eller mindre positiva av olika människor. Också i idrottssociala sammanhang är det ytterst den öppna debatten som kan avgöra vilka krav/önskemål om förändringar som är av godo och vilka som inte är det. I den öppna debatten får företrädare för olika uppfattningar tillfälle att argumentera för sin sak. I ett sådant läge kan man vara säker på att ingen är starkare än sina bästa argument. I den meningen är debatten den ”fotbollsmatch” som avgör vilket uppfattning/lag som är den/det bästa. Visserligen kan några dåliga idéer vinna gehör kortsiktigt, men i det långa loppet segrar den bästa uppfattningen/det bästa laget.

Avslutningsvis, vi menar att sambollen står för en god/bra framtida förändring för fotbollen. Vi möter gärna de som inte delar vår uppfattning i en öppen debatt. Vi anser också att spelet kan användas som en ”murbräcka” för att öppna de tysta rum där fotbollens beslut många gånger fattas idag. Måhända behöver en del regeländringar äga rum bland de statuter som idag styr beslutsfattandet inom fotbollen, både nationellt och internationellt.  Här är bl a regler för en ökad öppenhet med säkerhet av godo för den framtida verksamheten.

Vid tangentbordet
Göran Andersson                                                                                             Styrelseordförande i Svenska Samboll ABVarför just namnet samboll? Jo, därför vi anser att namnet på ett bra sätt speglar den inställning som vi, och vi tror att alla andra fotbollälskare, vill se mycket av på fotbollsplanen.  Namnet är nämligen en samandragning av ordet sambafotboll, vilket vi har uppfattat som en strävan mot mer av teknik, elegans och lekfullhet i fotbollen. 

Vi tror att ett spel som har artisteriet i främsta rummet kommer alltid att uppskattas av bollsportspubliken. Vi känner oss övertygade om att detta spel kan ge (fot)bollsspelare en allt större teknisk skicklighet och därmed bidra till en mer attraktiv fotboll. För oss har kopplingen mellan fotboll och samboll alltid känts helt naturlig. (För en närmare presentation av spelreglerna, hänvisar vi intresserade till hemsidan.)
Vad har vi då konkret gjort för att göra spelet känt och använt?
Vi har bl a... 

genomfört 10 skol-DM för Upplandsgymnasieskolor.                                  
medverkat vid två olika tillfällen i samband med Roslagscupen                  
medverkat under nordens största ungdomsmässa, i Älvsjö i Stockholm, vid tre olika tillfällen (2-3 dagar vid varje tillfälle).                                            
medverkat i samband med Gothia Cup vid två tillfällen (fem dagar vid varje tillfälle).                                          
medverkat under fotbollens U-21 EM i Helsingborg (under 3 dagar).          
deltagit i VM i Tjeckien.                                                                                
haft länkutbyte med mer än 550 fotbollsklubbar, med mera, med mera  (i övrigt se hemsidan).


Hur har då spelet tagits emot av fotbollens gräsrötter?  Mycket väl vill vi säga, och med tanke på de genomgående positiva reaktioner som vi fått på spelet från ”folket på och direkt vid sidan av gräsmattan”(se citatsamlingen på vår hemsida), känner vi att vi har hamnat någorlunda rätt med vårt regelverk.

Har också fotbollens beslutsfattare varit lika positiva?  Här måste vi säga både ja och nej. Fifa-ledningen har uttryckt sitt gillande och sin uppskattning av det arbete vi gjort. Det har däremot inte Svenska Fotbollförbundets (Svff:s) ledning gjort. De har inte uttryckt något officiellt ogillande heller, men har avvisat vårt initiativ, med motiveringen att det inte (just nu) finns tid för detta spel i fotbollens reguljära verksamhet. De har också ”via ombud”, vid minst ett tillfälle, motarbetat våra ansträngningar att få till stånd tävlingsspel. Varför skulle de ha motarbetat spelet samboll? De har aldrig öppet redovisat motiven bakom detta handlande, vilket gör att vår tolkning är en bedömning av det vi anser vara den mest rimliga förklaringen i sammanhanget. 

De anser, tror vi, att spelet, på sikt, skulle kunna bli en mer eller mindre allvarlig konkurrent till fotbollen. Därför tror vi att de anser att det klokaste man kan göra, är att hålla spelet borta från fotbollens reguljära verksamhet. Vi menar att detta resonemang är i grunden helt felaktigt, i värsta fall rent av fatalt-strategiskt sett. 

Vår huvudinvändning mot detta (tänkta) resonemang är att om spelet har en stor spelar- och publikpotential kommer det ändå att hitta fram till både spelare och publik via andra kanaler, i så fall utanför fotbollens kontroll. Det kommer med andra ord inte att försvinna av sig självt bara för att ett antal styrelsemedlemmar i olika beslutande församlingar så önskar. Försvinner av sig själv gör spelet däremot, om det i grunden är ointressant för spelare och publik, då men först då inträffar det som Svff:s styrelse önskar.

Låt oss vara uppriktiga när det gäller rekryteringen av nya utövare till olika sporter. I unga år och på breddnivå kan (och bör) utövare hålla på med olika sporter. Dock, ju högre upp i systemen man kommer desto större krav på specialisering. (På den legendariske Sven ”Tumba” Johanssons tid, gick det som bekant att vara landslagsman i både ishockey och fotboll, men den tiden hör numera som bekant historien till.) 

Det betyder att på elitspelarnivå är detta fråga om ett nollsummespel. Varje tennisspelare är t ex en förlorad fotbollsspelare, sett ur Svff:s perspektiv. För tennisförbundet råder förstås det motsatta förhållandet. Detta uppfattar de flesta bara som en sund konkurrenssituation. 

Med sambollen innanför fotbollens väggar, kommer attraktionen för bollspel med fötterna som ett idrottsalternativ att öka för ungdomar som befinner sig i denna valsituation.  Vi menar alltså att fotbollen kommer att stärka sin konkurrenssituation i detta avseende, om den förknippas med sambollen. Det är då värt att notera för fotbollen, att både elitspelare inom tennisen, bordtennisen och ishockeyn, sedan länge använder denna spelform som ett populärt uppvärmningsmoment. 

Kort sagt och sett i ett längre perspektiv kan man förvänta sig, fler och inte färre fotbollsspelare med sambollen innanför fotbollens väggar. Vilka andra konsekvenser kan man då vänta sig på grund av detta spel i framtiden, enligt vår bedömning? Vi kommer med största säkerhet att få se oförglömliga ”bolldueller” mellan fotbollens största internationella artister. Försök att visualisera bilden av ett framtida ”Champions League” i samboll! I boxningsvärlden lär uttrycket ”de största matcherna blir alltid av” finnas. Det kan också mycket väl komma att gälla för detta spel, precis som det redan gör i fotbollens fantastiska värld, på klubbnivå främst via Champions League.

Har det då helt säkert inte förekommit någon enda liten kritik ute bland folk mot dessa idéer? Jo, det har det faktiskt gjort. En del har påpekat att om er uppfattning är riktig, kommer detta bara att leda till att den miljardrullning som redan i dagsläget äger rum inom fotbollens värld, kommer att bli ännu mer absurd. Är detta verkligen rimligt?!

Låt mig börja med att säga att de stora penningsummor som florerar runt fotbollen, säger i grunden någonting om fotbollens globala populäritet. I en intervju nyligen i Sveriges Radio, hävdade den förre UEFA-presidenten, Lennart Johansson, att hans skapelse, Champions League, sänds i över 200 länder idag.

Hur dessa pengar i slutändan fördelas bland i första hand världens fotbollsspelande ungdomar är en annan sak. Här finns hur mycket som helst att göra i framtiden för att ändra sakernas nuvarande tillstånd, menar vi. Vi tror att fotbollen i Sverige och på andra håll i världen behöver genomgå en ”demokratirevolution”. I min egenskap av lärare i (bl a) samhällskunskap brukar jag framhålla att den öppna debatten är en absolut nödvändighet för att demokratin i verkligheten ska existera i ett land, inom ett område eller i en organisation. Där det råder tystnad där finns inte heller demokratin. 

I alla levande sammanhang, t ex biologiska eller sociala, äger förändringar rum. Förändringar kan uppfattas som mer eller mindre positiva av olika människor. Också i idrottssociala sammanhang är det ytterst den öppna debatten som kan avgöra vilka krav/önskemål om förändringar som är av godo och vilka som inte är det. I den öppna debatten får företrädare för olika uppfattningar tillfälle att argumentera för sin sak. I ett sådant läge kan man vara säker på att ingen är starkare än sina bästa argument. I den meningen är debatten den ”fotbollsmatch” som avgör vilket uppfattning/lag som är den/det bästa. Visserligen kan några dåliga idéer vinna gehör kortsiktigt, men i det långa loppet segrar den bästa uppfattningen/det bästa laget.

Avslutningsvis, vi menar att sambollen står för en god/bra framtida förändring för fotbollen. Vi möter gärna de som inte delar vår uppfattning i en öppen debatt. Vi anser också att spelet kan användas som en ”murbräcka” för att öppna de tysta rum där fotbollens beslut många gånger fattas idag. Måhända behöver en del regeländringar äga rum bland de statuter som idag styr beslutsfattandet inom fotbollen, både nationellt och internationellt.  Här är bl a regler för en ökad öppenhet med säkerhet av godo för den framtida verksamheten.

Vid tangentbordet
Göran Andersson                                                                                             Styrelseordförande i Svenska Samboll AB

Etiketter: gästkrönikören

Senaste inläggen

Arkiv

Etikettmoln