Pelle Kotschack

Denna vecka intervjuar ViLirare Pelle Kotschak. Pelle är hedersledamot i Djurgårdens styrelse och
var en av skaparna bakom det mest framgångrika laget under 2000-talets första årtioende. Pelle har även en historia inom Svenska spel där han bland annat var med och skapade måltipset. Liksom tidigare intervjuer behandlas även Pelles syn på svensk fotboll idag och dess utveckling. Intervjun är gjord av Sladjan Osmanagic i början 2015. Mycket nöje.