Gatans Lag -
Landslaget för hemlösa

Nominerad av Magnus Wikman

Gatans Lag fångar upp personer som lever eller har levt i hemlöshet, missbruk och kriminalitet, vilkas situation har förvärrats under rådande pandemi.

De erbjuder deltagarna en gemenskap och tillhörighet samt en samhörighet med personer med liknande erfarenheter där kärleken till fotboll är det som binder samman deltagarna.

De arbetar hårt med Fair Play och lyckas få människor med olika bakgrund, nationalitet, ålder och kön att skapa en unik och stark gemenskap och respekt för varandras olikheter.