ViLirare Bowling

Här kommer information kring aktuella bowling-tävlingar finnas.


Självklart kommer vi att planera för ett mästerskap även 2021, men kommer också att anpassa oss helt efter de eventuella restriktioner kring Corona-pandemin som finns kvar.