Vilirare for friends första årsmöte på Harö Krog 15 maj

Till ny styrelse valde årsmötet följade personer:

Bo L Jepson, ordf, Bosse Petersson, Ronald Åman, Ulrika Thelin, Thomas Lundmark, Linn Eriksson, Thomas Kanestad, Daniel Collin, Marie Lilja, Melker Andersson och Svante Brinkhagen.
Revisor: Göran Angesten.

Årets vassaste jury
utser 2019 års stipendiat

Styrelsen för ViLirare for Friends har utsett årets stipendiejury. 2019 års stipendium kommer att delas ut den 18 november i samband med ViLirare-galan

 Välkommen till Vårt fotbollskollo 2019

Martin Mutumba med deltagare vid kollot 2018

Aktivitetsplan för
ViLirare 2019

Därför grundades Vilirare
Bosse Petersson beskriver