Valberedningens förslag till styrelse

                        Namn                                     Mandat


                         Thomas Kanestad                                                 Omval1 år ordförande

                         Ari Karttunen                                                        Omval2år

                         Linn Eriksson                                                        Omval 2år

                         Bosse Petersson                                                    Omval 1 år

                         Svante Brinkhagen                                                Omval 2 år

                         Ulrika Thelin                                                         Omval 2år  

                         Daniel Collin                                                         Omval 2år

                         Ronald Åman                                                        Omval 1år

                         Thomas Lundmark                                                Omval 1 år

 

                         Revisor

                         Yngve Eriksson 1 år

Valberedningen

Christer Barck, Lars Åhs
2021-05-05

Styrelsens förslag till Valberedning


Christer Barck          Omval
Lasse Åhs                Omval