Kriterier för ViLirares stipendium
Vårt stipendium riktar sig till person (eldsjäl), förening eller organisation som på ett avgörande sätt agerat förebild avseende fair play, respekt för varandra samt kärleken till sporten fotboll.

 
Med avgörande avser vi:

  • En vital insats som på ett tydligt sätt agerat förebild för ovanstående kriterier.
  • Insatsen ska vara såväl kvantitativ som kvalitativ, dvs. mätbar samt ha en viss nivå av originalitet.
  • Med mätbar avses att insatsen ska kunna mätas mot uppsatta mål. Prestationens originalitet blir viktig för att markera stipendiets unikitet.