Här kommer man att kunna söka bidrag till ideellt arbetande idrottsledare, samt till att ge bättre

förutsättningar till våra idrottsatsande barn och ungdomar att uppfylla sina mål och drömmar.

 


Den avgjort största insatsen för idrotten är det ideella arbetet.
Om idrottens ideella ledarskap betalades av samhället skulle
samhällskostnaden bli cirka 20 miljarder beräknat på en fritidsledares lön.

 

Föreningslivet är hjärtat i vårt sociala skyddsnät.
Föreningar och klubbar sköts till största delen av ideella krafter
som kämpar hårt för att få verksamheterna att gå i hop.

Utan dessa fantastiska ledare och föreningar stannar hjärtat i vårt sociala skyddsnät.

 

Vi Lirare ska även genom olika projekt och initiativ ge dessa ledare och föreningar bättre förutsättningar att uppfylla våra barns idrottsliga drömmar.

 

Mer info och ansökningsformulär inom kort !