vÅRA AMBASSADÖRER


ViLirare har genom sina ambassadörer en unik erfarenhet och kunskap inom fotboll i allmänhet och svensk fotboll i synnerhet.

Vi är en oberoende kraft som står utanför alla klubb- och organisationsgränser. Vårt syfte och mål är att i alla sammanhang stå upp för den goda kraften som kan sammanfattas i Fair Play, Respekt för varandra och Älska vår sport.

Alla ambassadörer har allsvensk erfarenhet och de flesta med landslags- och proffsmeriter. Stjärnorna i vårt emblem symboliserar alla de titlar våra ambassadörer erövrat. 


Vårt lagkaptensråd: Patrik Eriksson-Olsson, Martin Åslund, David Nordbeck, Abgar Barsom, Johan Arneng, Annica Svensson, Malin Levenstad, Håkan Sandberg, Jonas Brorsson och Svante Samuelsson.
 

- Vi vill ge tillbaka -

hEDERSAMBASSADÖR - lENNART jOHANSSON - 1929 - 2019

Peter Abelsson
Niclas Alexandersson
Malin Allberg
Marcus Allbäck
Anders Almgren
Anders Andersson
Andreas Andersson
Anneli Andersson
Bengt Andersson
Bert Andersson
Bosse Andersson
Daniel Andersson
Fredrik "Fidde" Andersson
Gerhard Andersson
Henrik Andersson
Jan Andersson
Jens T Andersson
Johan Andersson
Lina Andersson
Martin Andersson
Mats Andersson
Michael Andersson
Micke Andersson
Nisse Andersson
Ola Andersson
Patrick "Trelle" Andersson
Patrik Andersson
Petter Andersson
Roland Andersson
Thomas Andersson
Tommy "Hacke" Andersson
Åke Andersson
Stefan Andreasson
Tomas Antonelius
Mikael Antonsson
Daniel Arnefjord
Johan Arneng
Torbjörn Arvidsson
Lasse Asp
Lenny Asp
Stefan Asp
Jörgen Augustsson
Bosse Axberg
Alexander Axén
Jackie Bachteler
Hasse Backe
Bosse Backman
Kennedy Bakircioglu
Christer Barck
Robert Barkensjö
Abgar Barsom
Jonus Bartholdson
Stefan Batan
Jörgen Bengtsson
Kristin Bengtsson
Kalle Berg
Hasse Berggren
Peter Berggren
Niclas Bergh
Filip Bergman
Kenneth Bergqvist
Kim Bergstrand
Stefan Bergtoft
Lucas Bergvall
Theo Bergvall
Hans Berndtsson
Nahir Besara
Andreas Bild
Jonas Bjurström
Joakim Björklund
Karl-Gunnar Björklund
Kristoffer Björklund
Roberth Björknesjö
Lars Blixt
Pelle Blohm
Linda Blom
Mikke Blomberg
Jesper Blomqvist
Roland Blomstrand
Jonas Bodin
Thomas Bodström
Micke Borgqvist
Einar Brekkan
Per Broberg
Therese Brogårde
Franz Brorsson
Freddie Brorsson
Jonas Brorsson
Michael Brundin
Dan Brzokoupil
Andreas Brännström
Ken Burvall
Ulf Bång
Robert Bärkroth
Stefan Bärlin
Anette Börjesson
Enrico Cardoso Nazaré
Jerry Carlsson
Lasse Carlson
Björn "Lillgarvis" Carlsson
Lars-Gunnar Carlstrand
Linus Carlstrand
Hans Cederfalk
Lolo Chanko
Jonas Claesson
Peter Claesson
Conny Collander
Matias Concha
Karl Corneliusson
Sören Cratz
Claes Cronqvist
Amme Dahlin
Isak Dahlin
Sven Dahlkvist
Fredrik Dahlqvist
Fredrik Dahlström
Mikael Danielsson
Palle Davidsson
Tommy Davidsson
Thomas Dennerby
Malin Diaz
Nenad Djordjevic
Bojan Djordjic
Ranko Djordjic
Ivan Djuric
Mikael Dorsin
Cain Dotson
Andreas Drugge
Madelaine Edlund
Peter Edlund (2018)
Erik Edman
Ralf Edström
Lisa Ek
Björn Ekblom
Elin Ekblom-Bak
Hans Eklund
Mikael Eklund
Patrik Eklöf
Martin Ekström
David Elm
Stellan Elmgren
Göran Elovsson
Christian Enehov Karlsson
Michael Englund
Patrick Englund
Kalle Engquist
Jenny Engwall
Martin Ericsson
Annika Eriksson
Janne Eriksson
Jonas Eriksson
Jörgen Eriksson
Lasse Eriksson
Leif "Chappe"Eriksson
Peter "Erra" Eriksson
Rolf Eriksson (2022)
Sven-Göran Eriksson
Uffe Eriksson
Yngve Eriksson
Patrik Eriksson-Olsson
Per-Olof "X" Erixon
Tomas Erixon
Magnus Erlingmark
Kaj Eskelinen
Hans Eskilsson
Elaine Estrela
Per Fahlström
Pontus Farnerud
Per Ferm
Eric Fischbein
Jens Fjellström
Elin Flyborg
Kalle Flygar
Anders Forsberg
Håkan Forsberg
Jonas Forsberg
Fredrik Forsén
Magnus Forssblad
Rolf Fransson (2017)
Tor-Arne Fredheim
Saga Fredriksson
Stig Fredriksson
Anders Friberg
Kjell Friman (2022)
Johanna Frisk
Kjell Frisk
Magnus Frykman
Christer Fursth
Torsten Furukrantz (2019)
Petter Furuseth
Pierre Gallo
Steve Galloway
Peter Gerhardsson
Nordin Gerzic
Fredrik Giesecke
Leif Grahn
Jonas Granath
Andreas Granqvist
Conny Granqvist
Kjell Granqvist
Kjell Granqvist
Lasse Granqvist
Hans Gren
Mats Gren
Anders Grimberg
Tord Grip
Niklas Gudmundsson
Willy Gummesson (2016)
Ronny Gunnarsson
Jens Gustafsson
Roger Gustafsson
Jens Gustavsson
Ronny Gustavsson
Tony Gustavsson
Lars Gyllenvåg
Fredrik Gärdeman
Göran Göransson
Madelene Göras
Andreas Haddad
Kent-Erik Hagberg
Patrik Hagman
Carina Hagström
Johan Hamlin
Johan Hammarström
Erik Hamrén
Kurt Hamrin (2024)
Mikael Hansson
Pär Hansson
Tommy Hansson
Björn Hedenström
Magnus Hedman
Thomas Heetveld
Irma Helin
Erland Hellström
Ronnie Hellström (2022)
Christian Hemberg
Mikael Henriksson
Richard Henriksson
Andreas Hermansson
Robert Hernadi
Daniel Hesser
Peter Hillgren
Hördur Hilmarsson
Peter Holm
Martin Holmberg
Per "Peppe" Holmberg
Viveka Holmberg
Niklas Holmgren
Hans Holmqvist
Håkan Holmström
Göran Holter
Glenn Hysén
Tobias "Tobbe" Hysén
Jessica Höglander
Rolf Hölzer
Annelie Höst-Pedersen
Kevin Höög Jansson
Patrik Ingelsten
Martin Ingvarsson
Andreas Isaksson
Stefan Ishizaki
Robin Jacobsson
Mario Jadonic
Andreas Jakobsson
Birger "Bigge" Jakobsson
Ulf Jakobsson
Isak Jansson
Jesper Jansson
Ulrik Jansson
Fredrik Jensen
Mikkel Jensen
Tommy Jepson
Vadim Jevtuchenko
Markus Johannesson
Lennart Johansson (2019)
Andreas Johansson
Bosse Johansson
Christer Johansson
Henrik Johansson
Klasse Johansson
Lasse Johansson
Lennart Länsman Johansson
Magnus"Lill-Tidan"Johansson
Magnus "Ölme" Johansson
Nils-Eric "Nisse" Johansson
Per "Texas" Johansson
Sara Johansson
Thomas Johansson
Christer Johansson d.ä.
Åse Johnson
Kjell Jonevret
Anders Jonsson
Jan-Åke Jonsson
Jennie Jonsson
Mattias Jonsson
Jessica Julin
Anders Jönsson
Carolin Jönsson
Nicklas Jönsson
Niklas Kaldner
Therese Kapstad
Bosse Karlsson
Göran "Riala" Karlsson
Inge Karlsson
Jan Karlsson(2019)
Joakim Karlsson
Keith Karlsson
Kent Karlsson
Leif Karlsson
Magnus Karlsson
Markus Karlsson
Patric Karlsson
Sonny Karlsson
Nicklas Karlström
Magnus Kihlstedt
Jesse Kindbom
Björn Kindlund
Niclas Kindvall
Peter Kisfaludy
Niklas Klingberg
Leif Klingborg
Vito Knezevic
Pelle Kotscack
Mattias Kronvall
Emir Kujovic
Stephan Kullberg
Olle Kullinger
Bessim Kunic
Pontus Kåmark
Gustaf Lagerbielke
Pär Lagerström
Stefan Landberg
Jessica Landström
Peter Langemar
Billy Lansdowne
Bo Larenius
Daniel Larsson
Hasse Larsson
Ola Larsson
Peter Larsson
Rune Larsson
Stefan Larsson
Dick Last
Haris Latinen
Magnus Lefvert
Linda Lekander
Benny Lekström
Jörgen Lennartsson
Tore Lennartsson
Kurt Liander (2020)
Isac Lidberg
Dick Lidman
Marie Lilja
Anders Limpar
Hedvig Lindahl
Odd Lindberg
Sven Lindberg
Benno Lindblom
Anna Lindh
Thomas Lindh
Håkan Lindman
Jörgen Lindman
Sven Lindman
Håkan Lindqvist
Mikael Lindqvist
Mattias Lindström
Karin Lissell
Bernt Ljung
Roger Ljung
Ola Ljungberg
Nenad Lucic
Jonas Lundén
Tommy Lundh
Pål Lundin
Stefan Lundin
Thomas Lundin
Anna Lundin Jepson
Thomas Lundmark
Edmond Lutaj
Patrick Luxenburg
Thomas Lyth
Per Lövfors
Benno Magnusson
Mats "Masse" Magnusson
Daniel Majstorovic
Fadi Malke
Börje Marcus
Claes Marklund
Göran Marklund
Hanna Marklund
Peter Markstedt
Petur Marteinsson
Micke Martinsson
Tony Martinsson
Jozo Matovac
Christer Mattiasson
Hans Mattisson
Lars-Olof Mattson
Jan "Lill-Damma" Mattsson
Olof Mellberg
Håkan Mild
Pär Millqvist
Johan Mjällby
Svante Mjörne
José Monteiro
George Mourad
Martin Mutumba
Glenn Myrthil
Jerry Månsson
Benny Mårtensson
Anne Mäkinen
Michael Möller
Peter Mörk
Daniel Nannskog
David Nildén
Jim Nildén
Bosse Nilmert
Annette Nilsson
Bengt Nilsson
Erling Nilsson
Hans Nilsson
Janne Nilsson
Jens Nilsson
Joakim Nilsson
Lars-Oskar Nilsson (2019)
Lasse Nilsson
Leif Nilsson
Lucas Nilsson
Micke Nilsson
Mikael Nilsson
Roland Nilsson
Thomas Nilsson
Torbjörn Nilsson
Ulf "Lill-Pröjsarn" Nilsson
David Nordbeck
Krister Nordin
Olle Nordin
Annelie Norén
Rikard Norling
Henrik Norrström
Nebojsa Novakovic
Kjell Nyberg
Per-Erik Nyberg
Malin Nykvist
Niclas Nylén
Jonas Nystedt
Wilmer Odefalk
Billy Ohlsson
Kenta Ohlsson
Amelie Olausson
Mats Olausson
Arne Olsson
Joakim Olsson
Jonas Olsson
Leif Olsson
Mikael Mille Olsson
Olavus Olsson (2015)
Pelle Olsson
Pär-Olof Olsson
Yksel Osmanovski
Andreas Ottosson
Anders Palmer
Kenny Pavey
Magnus Pehrsson
Bengt Persson
Benny Persson
Björn Persson
Christer Persson
Fred Persson
Fredrik "Lilla" Persson
Jocke Persson
Jon Persson
Lilie Persson
Olof Persson
Peder Persson (2018)
Tony Persson
Örjan Persson
Bosse Petersson
Jörgen Pettersson
Kjell Pettersson
Ronney Pettersson
Zoran Petrovic
Pablo Pinones-Arce
Anatoni Ponomarev
Anders Prezent
Rade Prica
Martin Pringle
Åsa Qvist
Stefan Ragnarsson
Sten Ove "Putte" Ramberg
Björn Ranelid
Niclas Rasck
Andreas Ravelli
Thomas Ravelli
Gerry Rehn
Stefan Rehn
Magnus Reuterwall
Christer Ribohn
Lars Richt
Joel Riddez
Fredrik Risp
Mats Rohdin
Antonio Rojas
Kimmo Rollin
Mikael Rosén
Markus Rosenberg
Freddie Roth
Mats Rubarth
Ove Rubsamen
Ola Rydstrand
Henrik Rydström
Jonny Rödlund
Glenn Rönnberg
Elena Sadiku
Bhrang Safari
Dan Sahlin
Yussuf Saleh
Christer Samuelsson
Fredrik Samuelsson
Svante Samuelsson
Gustav Sandberg Magnusson
Håkan Sandberg
Lars Sandberg
Niklas Sandberg
Per Sandberg
Roger Sandberg
Victoria Sandell
Mikael Santoft
Louise Schillgard
Ulrika Schreber
Stefan Schwarz
Stina Segerström
Stevan Selakovic
Ola Severin
Rami Shaaban
Pascal Simpson
Caroline Sjöblom
Jacinta Sjöblom
Therese Sjögran
Lennart Sjögren
Anna Sjöström-Amcoff
Anders Sjöö
Haris Skenderovic
Niklas Skoog
Marek Skurczynski
Toni Sköld
Suleyman Sleyman
Jens Sloth
Per Smedberg
Anders Smith
Jonas Stark
Vito Stavljanin
Babis Stefanidis
Robert Steiner
Lars Stenbäck
Fredrik Stoor
Elias Storm
Leif Strand
Glenn Strömberg
Christina Sturesson
Per-Olof Ståhl
Gary Sundgren
Pia Sundhage
Erik Sundin
Roger Sundin
Thomas Sunesson (2015)
Anders Svensson
Annica Svensson
Håkan Svensson
Jan Svensson
Johan Svensson
Kent Svensson
Magnus "Turbo" Svensson
Mathias Svensson
Michael Svensson
Ola Svensson
Ruben Svensson
Stefan Svensson
Tommy Svensson
Ulf Svensson
Malin Swedberg
Claes-Göran Sylvén
Tommy Söderberg
Håkan Söderstjerna
Jan Tauer
Jimmy Tamandi
Yelverton Tegner
Ulrika Thelin
Daniel Theorin
Tommy Theorin
Manni Thofte
Andreas Thomsson
Mikael Thorstensson
Peter Thörnqvist
Klas Tjebbes
Daniel Tjernström
Conny Torstensson
Sharbel Touma
Jane Törnqvist
Fredrik Ulmstedt
Sulo Vaattovaara
Anders Valentin
Nazanin Naza Vaseghpanah
Lena Videkull
Robert Vilahamn
Jean Paul von der Burg
Max von Schlebrügge
Peter Wahlbom
Ulf Wahlquist
Johan Wallinder
Lennart Wass
Petter Wastå
Johan Werner
Matte Werner
Thomas Wernerson
Urban Westerberg
Catharina Westin
Tonny Westring
Peter Wettergren
Kay Wiestål (2020)
Andreas Wihlborg
David Boo Wiklander
Per Wiklund
Anders Wikström
Anders Wikström
Johan Wiland
Åsa Wilcox
Magnus Wikman
Jonas Wirmola
Tommy Wisell
Joacim Witt
Mathias Woxlin
Bo Wålemark
Jörgen Wålemark
Andreas Yngvesson
Pär Zetterberg
Gunilla Zetterlund
Lars Zetterlund
Rolf Zetterlund
Per Ågren
Robert Åhman Persson
Lasse Åhs
Sören Åkeby
Stefan Ålander
Ronald Åman
Ann-Catrine Åsberg
Anders Åslund
Martin Åslund
Maja Åström
Janne Öhman
Daniel Öhrlund
Emelie Ölander
Peter Ölander
Josefine Öqvist
Frida Östberg
Mattias Östberg
Dennis Östlundh


...