Varbergs BoIS FC -
Verkar för ett långsiktigt värdeskapande

Nominerad av Ingela Armbro

Varbergs BoIS har under 2021 påbörja ett projekt som kallas "BoIS i samhället". Arbetet är ett så kallat CSV-arbete (Creating Shared Value), och innebär att Varbergs BoIS verkar för ett långsiktigt värdeskapande för barn och unga. Klubbens CSV-arbete är en vidareutveckling av värdegrunden i BoIS-andan: delaktighet, jämlikhet och ambassadörsskap.

I utåtriktade aktiviteter under året kombinerar klubben marknadsföring med viktiga värden och breddar klubbens synlighet i samhället där exempelvis skola och utbildning inkluderas. Nästa generations BoISare ska självklart fortsatt vara kloka, drivna och samhällsengagerade.

Genom att klubbens spelare och samarbetspartners blir förebilder för barn och unga, kan barn och ungas motivation för lärande, fysiska aktivitet och välmående stärkas.

Varbergs BoIS tror att om Varbergs yngre medborgare upplever inkludering och blir bekräftade av såväl fotbollsspelare som företag i sin utveckling ökar barn och ungas drivkraft och känsla av att tillhöra ett sammanhang, sammanhanget i ett växande Varberg.

Den första delen i projektet är ett läsprojekt kallat "Läsande förebilder" som startade i april. Elever i årskurs 2, i tolv av Varbergs kommunala grundskolor, får besök av spelare från Varbergs BoIS. Spelarna läser högt och samtalar med eleverna om boken Åskan av Ulf Stark.

Dom hoppas genom projektet skapa en bättre grund för elever att möta framtidens krav på både källkritik och språkutveckling. En ökad läsförståelse är allt viktigare i vårt nuvarande digitala samhälle.

Nästa del i projektet är att Varbergs BoIS under året kommer åka ut till olika skolor med fotbollar för att främja rörelse. Då rörelse och aktivering är en väldigt viktig del för en ökad koncentration och bättre resultat i skolan är denna del självklar för dom. Med fotbollar tryckta med Varbergs BoIS logga kommer det ge en extra boost för eleverna att på rasterna ta sig till fotbollsplanen.

Enligt min åsikt är Varbergs Bois också ett föredöme för allsvensk fotboll.