Verksamhetsberättelse

Föreningen ViLirare For Friends, 802511–4318

Verksamhetsberättelse för perioden 2020.01.01 – 2020.12.31

 
Föreningen ViLirare For Friends är en ideell förening vars syfte och inriktning enligt stadgarna är att:

  • vara en utvecklingsfaktor inom svensk fotboll, såväl sportsligt, humanitärt som kulturellt
  • ha som särskild målsättning att årligen dela ut ett stipendium till person, organisation eller förening som på ett avgörande sätt bidragit till att utveckla den goda kraften inom fotbollen
  • vända sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund, och aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

 
Föreningen bildades i september 2017.
Initiativtagaren till ambassadörsorganisationen ViLirare, Bo Petersson, hade samlat ett antal vänner, sju närmare bestämt, till lunch vid vilken beslut togs att bilda den ideella föreningen – ViLirare For Friends.
 
Föreningen skall vara en del i ViLirare-familjen, och där utgöra en möjlighet för fotbollsintresserade som inte uppnått ambassadörsstatus att ändå kunna vara del i ViLirare-familjen. Föreningen är unik genom att den är klubbgränsöverskridande och samlar såväl supportrar som andra människor runt föreningens syfte och inriktning där utdelningen av stipendiet är årets höjdpunkt.
 
Föreningens värdegrund står att finna i UEFA:s tio budord vilka kan sammanfattas under orden Fair Play – Respekt för varandra – Älska vår sport fotboll!
 
Föreningen leds av en styrelse, i vilken en ordförande, en sekreterare och en kassör utsetts. Styrelsen satte som ett av sina mål att 80 % av den årliga medlemsavgiften ska gå till föreningens stipendium, under detta år mer än 90%.

Ett annat av styrelsens mål var att utse en kompetent jury, vilken i en finalrunda ska besluta om vem, av de av medlemmarna nominerade och framröstade kandidaterna, som ska tilldelas stipendiet.

Denna jury har letts av Rune Larsson och vidare bestått av Thomas Antonelius, Bojan Djordjic, Lisa Ek, Hanna Marklund, Therese Sjögran, Glenn Strömberg, Pia Sundhage, Malin Svedberg och Tommy Söderberg.
Styrelsen har under 2020 bestått av:
Thomas Kanestad
Bo L Jepson (till jan 2020)
Bo Petersson
Thomas Lundmark
Ronald Åman
Svante Brinkhagen
Marie Lilja (till aug 2020)
Melker Andersson (till aug 2020)
Linn Eriksson
Daniel Collin
Ulrika Thelin
 
2020 har varit ett annorlunda år i pandemins spår.
Styrelsen har under 2020 haft 8 sammanträden.
Trots pandemin har vi genomfört ett fåtal antal aktiviteter bl.a:
 
*Årsmöte digitalt via Zoom 20 augusti med ca 20 deltagare
*ViLiraregalan; Stipendieutdelning 18 nov på Bonnierhuset

Vid vår digitala ViLirare-gala, som i år sändes via vår egen Youtube-kanal, delades föreningens stipendium om hela 75 000 kr ut.
Vinnare blev organisationen ”Stockholm Frame Football”. Juryns motivering:

"Alla barn är lika mycket värda och skall behandlas med respekt. Föräldrar och ledare med flera har genom ett fantastiskt engagemang skapat förutsättningar för barn med speciella behov att kunna få spela fotboll"

Föreningen hade vid verksamhetsårets ingång 673 medlemmar och vid dess slut 741 st, en ökning med 10,1%.

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till separat resultat- och balansräkning samt revisorns rapport.

Styrelsen framför ett varmt tack till föreningens medlemmar för det intresse, stöd och förtroende som visats under detta märkliga men ändå framgångsrika verksamhetsår.
 
Stockholm i maj 2021
 
 
Styrelsen VLFF