vÅRA AMBASSADÖRER

ViLirare har genom sina ambassadörer en unik erfarenhet och kunskap inom fotboll i allmänhet och svensk fotboll i synnerhet.

Vi är en oberoende kraft som står utanför alla klubb- och organisationsgränser. Vårt syfte och mål är att i alla sammanhang stå upp för den goda kraften som kan sammanfattas i Fair Play, Respekt för varandra och Älska vår sport.

Alla ambassadörer har allsvensk erfarenhet och de flesta med landslags- och proffsmeriter. Stjärnorna i vårt emblem symboliserar alla de titlar våra ambassadörer erövrat. 

Vår hedersambassadör är förre UEFA-presidenten Lennart Johansson.
 

- Vi vill ge tillbaka -

hEDERSAMBASSADÖR - lENNART jOHANSSON

Peter Abelsson
Niclas Alexandersson
Anders Almgren
Anders Andersson
Andreas Andersson
Bengt Andersson
Bosse Andersson
Fredrik Fidde Andersson
Jan Andersson
Johan Andersson
Lina Andersson
Martin Andersson
Mats Andersson
Michael Andersson
Micke Andersson
Nisse Andersson
Ola Andersson
Patrik Andersson
Petter Andersson
Roland Andersson
Thomas Andersson
Åke Andersson
Stefan Andreasson
Tomas Antonelius
Daniel Arnefjord
Johan Arneng
Torbjörn Arvidsson
Lars Asp
Stefan Asp
Jörgen Augustsson
Jackie Bachteler
Hasse Backe
Christer Barck
Robert Barkensjö
Abgar Barsom
Jörgen Bengtsson
Kristin Bengtsson
Kalle Berg
Hasse Berggren
Peter Berggren
Niclas Bergh
Filip Bergman
Kenneth Bergqvist
Kim Bergstrand
Stefan Bergtoft
Andreas Bild
Joakim Björklund
Kristoffer Björklund
Pelle Blohm
Linda Blom
Mikke Blomberg
Jesper Blomqvist
Thomas Bodström
Micke Borgqvist
Einar Brekkan
Therese Brogårde
Frans Brorsson
Freddie Brorsson
Jonas Brorsson
Michael Brundin
Dan Brzokoupil
Ken Burvall
Robert Bärkroth
Stefan Bärlin
Enrico Cardoso Nazaré
Lasse Carlson
Björn "Lillgarvis" Carlsson
Hans Cederfalk
Jonas Claesson
Peter Claesson
Conny Collander
Matias Concha
Amme Dahlin
Sven Dahlkvist
Fredrik Dahlström
Tommy Davidsson
Thomas Dennerby
Nenad Djordjevic
Bojan Djordjic
Ranko Djordjic
Mikael Dorsin
Andreas Drugge
Madelaine Edlund
Peter Edlund (2018)
Erik Edman
Ralf Edström
Lisa Ek
Björn Ekblom
Elin Ekblom-Bak
Hans Eklund
Patrik Eklöf
Stellan Elmgren
Christian Enehov Karlsson
Michael Englund
Kalle Engquist
Annika Eriksson
Janne Eriksson
Lasse Eriksson
Leif Eriksson
Rolf Eriksson
Uffe Eriksson
Yngve Eriksson
Patrik Eriksson-Olsson
Peo Erixon
Magnus Erlingmark
Hans Eskilsson
Elaine Estrela
Per Fahlström
Eric Fischbein
Jens Fjellström
Kalle Flygar
Anders Forsberg
Fredrik Forsén
Magnus Forssblad
Rolf Fransson (2017)
Tor-Arne Fredheim
Kjell Friman
Johanna Frisk
Kjell Frisk
Christer Fursth
Totte Furukrantz
Pierre Gallo
Steve Galloway
Peter Gerhardsson
Fredrik Giesecke
Leif Grahn
Jonas Granath
Conny Granqvist
Kjell Granqvist
Kjell Granqvist
Anders Grimberg
Tord Grip
Niklas Gudmundsson
Willy Gummesson (2016)
Jens Gustafsson
Jens Gustavsson
Ronny Gustavsson
Lars Gyllenvåg
Fredrik Gärdeman
Göran Göransson
Madelene Göras
Kent-Erik Hagberg
Patrik Hagman
Carina Hagström
Johan Hammarström
Erik Hamrén
Kurt Hamrin
Tommy Hansson
Björn Hedenström
Magnus Hedman
Erland Hellström
Ronnie Hellström
Andreas Hermansson
Hördur Hilmarsson
Peter Holm
Peppe Holmberg
Niklas Holmgren
Hans Holmqvist
Håkan Holmström
Göran Holter
Glenn Hysén
Rolf Hölzer
Annelie Höst-Pedersen
Andreas Jakobsson
Birger Jakobsson
Jesper Jansson
Ulrik Jansson
Mikkel Jensen
Bo-Lennart Jepson
Tommy Jepson
Vadim Jevtuchenko
Markus Johannesson
Andreas Johansson
Bosse Johansson
Christer Johansson
Klasse Johansson
Lennart Johansson
Magnus Ölme Johansson
Nisse Johansson
Per Texas Johansson
Sara Johansson
Thomas Johansson
Christer Johansson d.ä.
Kjell Jonevret
Jennie Jonsson
Mattias Jonsson
Carolin Jönsson
Göran "Riala" Karlsson
Inge Karlsson
Jan Karlsson
Keith Karlsson
Kent Karlsson
Markus Karlsson
Sonny Karlsson
Nicklas Karlström
Jesse Kindbom
Björn Kindlund
Niclas Kindvall
Niklas Klingberg
Leif Klingborg
Vito Knezevic
Pelle Kotscack
Mattias Kronvall
Stephan Kullberg
Olle Kullinger
Pontus Kåmark
Stefan Landberg
Jessica Landström
Peter Langemar
Billy Lansdowne
Bo Larenius
Hasse Larsson
Rune Larsson
Stefan Larsson
Dick Last
Magnus Lefvert
Tore Lennartsson
Kurt Liander
Dick Lidman
Marie Lilja
Anders Limpar
Benno Lindblom
Anna Lindh
Jörgen Lindman
Mikael Lindqvist
Mattias Lindström
Karin Lissell
Bernt Ljung
Roger Ljung
Ola Ljungberg
Nenad Lucic
Björn Lundberg
Tommy Lundh
Pål Lundin
Thomas Lundin
Anna Lundin Jepson
Thomas Lundmark
Edmond Lutaj
Patrick Luxenburg
Per Lövfors
Benno Magnusson
Daniel Majstorovic
Börje Marcus
Claes Marklund
Göran Marklund
Hanna Marklund
Peter Markstedt
Micke Martinsson
Tony Martinsson
Christer Mattiasson
Hans Mattisson
Jan Lill-Damma Mattsson
Pär Millqvist
Johan Mjällby
Svante Mjörne
Martin Mutumba
Glenn Myrthil
Jerry Månsson
Michael Möller
Peter Mörk
Daniel Nannskog
Jim Nildén
Annette Nilsson
Hans Nilsson
Lars-Oskar Nilsson
Leif Nilsson
Lucas Nilsson
Micke Nilsson
Roland Nilsson
Ulf Lill-Pröjsarn Nilsson
David Nordbeck
Krister Nordin
Olle Nordin
Annelie Norén
Nebojsa Novakovic
Kjell Nyberg
Per-Erik Nyberg
Malin Nykvist
Jonas Nystedt
Billy Ohlsson
Kenta Ohlsson
Mats Olausson
Arne Olsson
Leif Olsson
Olavus Olsson (2015)
Yksel Osmanovski
Andreas Ottosson
Anders Palmer
Kenny Pavey
Magnus Pehrsson
Benny Persson
Björn Persson
Christer Persson
Fred Persson
Jocke Persson
Peder Persson (2018)
Tony Persson
Örjan Persson
Bo Petersson
Jörgen Pettersson
Ronney Pettersson
Anders Prezent
Rade Prica
Åsa Qvist
Putte Ramberg
Björn Ranelid
Niclas Rasck
Andreas Ravelli
Thomas Ravelli
Gerry Rehn
Stefan Rehn
Magnus Reuterwall
Christer Ribohn
Lars Richt
Joel Riddez
Fredrik Risp
Mats Rohdin
Kimmo Rollin
Mats Rubarth
Ove Rubsamen
Ola Rydstrand
Henrik Rydström
Jonny Rödlund
Glenn Rönnberg
Elena Sadiku
Dan Sahlin
Yussuf Saleh
Fredrik Samuelsson
Svante Samuelsson
Gustav Sandberg Magnusson
Håkan Sandberg
Lars Sandberg
Per Sandberg
Ulrika Schreber
Stefan Schwarz
Stina Segerström
Rami Shaaban
Pascal Simpson
Jacinta Sjöblom
Therese Sjögran
Lennart Sjögren
Haris Skenderovic
Niklas Skoog
Toni Sköld
Suleyman Sleyman
Anders Smith
Jonas Stark
Vito Stavljanin
Babis Stefanidis
Lars Stenbäck
Fredrik Stoor
Elias Storm
Leif Strand
Glenn Strömberg
Christina Sturesson
Gary Sundgren
Pia Sundhage
Erik Sundin
Roger Sundin
Thomas Sunesson (2015)
Anders Svensson
Annica Svensson
Håkan Svensson
Johan Svensson
Kent Svensson
Magnus Turbo Svensson
Mathias Svensson
Michael Svensson
Stefan Svensson
Stefan Schwarz
Malin Swedberg
Tommy Söderberg
Håkan Söderstjerna
Jan Tauer
Ulrika Thelin
Daniel Theorin
Tommy Theorin
Manni Thofte
Mikael Thorstensson
Peters Thörnqvist
Daniel Tjernström
Conny Torstensson
Sharbel Touma
Fredrik Ulmstedt
Sulo Vaattovaara
Nazanin Naza Vaseghpanah
Jean Paul von der Burg
Max von Schlebrügge
Peter Wahlbom
Ulf Wahlquist
Johan Wallinder
Lennart Wass
Matte Werner
Kay Wiestål
Per Wiklund
Anders Wikström
Åsa Wilcox
Jonas Wirmola
Joacim Witt
Bo Wålemark
Jörgen Wålemark
Pär Zetterberg
Gunilla Zetterlund
Lars Zetterlund
Rolf Zetterlund
Per Ågren
Lasse Åhs
Ronald Åman
Anders Åslund
Martin Åslund
Maja Åström
Janne Öhman
Daniel Öhrlund
Emelie Ölander
Josefine Öqvist
Mattias Östberg
Dennis Östlundh


... med flera.