Visingsö AIS -
SIS ungdomshem stigby


Visingsö AIS har sedan 1959 (utan en krona i projektbidrag från samhället) välkomnat elever från SiS ungdomshem Stigby (tillhör Statens Institutionsstyrelse) i sin verksamhet. Stigby tar emot pojkar i ålder 16-21 år enligt LVU (lagen om vård av unga).

Socialt utanförskap, bristande relationer med vuxna, missbruk och kriminalitet ingår oftast i problembilden.Hundratals elever har varit involverade såväl som spelare som "hjälpledare" i föreningens fotbollsverksamhet.

VAIS och Visingsösamhället står för en inkluderande miljö där pojkarnas bakgrund accepteras, där de får möjlighet till fotbollsspel och social samvaro utifrån sina egna förutsättningar. Allt bygger på att VAIS ideella ledare engagerar sig i pojkarna. VAIS spelar i div IV och 2-3 grabbar ingår i årets trupp.

2013 startade Stigby gymnasieutbildningen "idrott och hälsa med inriktning fotboll".
Teori, träning och praktik ingår. Den "fotbolls/föreningsmässiga" delen sker således i VAIS. Elever har även varit med i flera år som lägerledare då VAIS är värdförening för Smålands Fotbollförbunds läger för barn och ungdomar. Ungdomsledarskap för öns barn, lagledare samt materialförvaltare är andra funktioner som Stigbypojkar har testat på.

 VAIS är det INGEN som dömer killarna för deras bakgrund. Samvaron vid träningar och match är den bästa av social träning, för att i nästa skede i livet kunna känna sig trygg ute i samhället. Att accepteras och respekteras i ett socialt sammanhang är avgörande för dem och deras möjlighet till ett framtida värdigt liv,, då det är precis det som saknats i deras uppväxt. Kost, sömn, regler både på och utanför plan mm, är en perfekt skola för dessa killar.

På Visingsö bor det ca 750 personer året runt (flerdubblas på sommaren), ca 400 är medlemmar i VAIS. Killarnas engagemang i föreningen ger dem också ett nätverk ute på ön, där flera killar via idrotten/fotbollen får praktikplatser hos öns olika företag (affärer, byggföretag, restauranger med flera). Många Visingsöbor har fortsatt kontakt med killar som flyttat från Stigby och ön. Vänskapsband har skapats för livet.

tan det ideella engagemang som VAIS ledare,spelare och övriga medlemmar år efter år bidrar med, så hade detta genuina samarbete mellan VAIS och Stigby inte funnits. Allt grundar sig i en positiv människosyn där idrotten/fotbollen blir ett, i många fall, livsavgörande verktyg. Mycket i samhället idag bygger på kortsiktiga projekt/satsningar.

Hos oss är det fullständigt naturligt och självklart att samverka och vara öppna gentemot Stigbypojkarna, vilket vi är stolta över!