Tumba United -
En social satsning inom IFK Tumba fotboll

Tumba United är namnet på Tumba Fotbolls social satsning med syftet att använda fotbollen som metod att bidra till egen föreningsutveckling samtidigt som fler människor nås att spela, träna och leka med bollen. Tumba Fotboll vill med Tumba United stärka sin roll i lokalsamhället.

Verksamheten i Tumba United inleddes 2017 med öppna träningar för ensamkommande flyktingar. Under 2018 samlades idéer om olika inslag och aktiviteter som knöts till en mer sammanhållen strategi som genomförs under 2019 och 2020.

En viktig del i satsningen är att skapa broar mellan de som lockas in i Tumba United och den ordinarie verksamheten. På sikt kan det nya som sker i Tumba United ingå i den ordinarie verksamheten men initialt sker det under ett eget namn vilket varit positivt för att skapa nya delar.

Följande specifika verksamheter har startats inom ramen för Tumba United:

  • Söndagsbollen- spontanfotboll för unga vuxna i Storvreten.
  • Amezz Camp-lovverksamhet för pojkar men under en vecka i somras även för flickor i Storvretsskolan.
  • Amezz kamratstödjande verksamhet med vägledning, mentorskap och rådgivning.
  • Öppen träning tjejer 12-14 i Storvretsskolan eftermiddagar. Flertalet nyanlända..
  • Akademiprogram unga ledare 16-22 år som är mentorskopplat.
  • Föreläsningar och studiebesök.
  • Gå Fotboll 55+ Tumba United har ett tydligt jämställdhetsfokus.
Stockholms Fotbollsförbund har uppmärksammat arbetet liksom lokala media. Det återstår en hel del arbete men Tumba Fotboll har tagit initiativ som kan ge mer stabilitet till fler lag och fler utövare på tjejsidan. Tumba United är en uttalad del av Tumba Fotbolls utvecklingsresa.