right to play -
integration och mångfald i samhället

Jag skulle vilja nominera Right To Play till ViLirare For Friends-stipendiet, för deras viktiga arbete för integration och mångfald i samhället, med fotbollen som sin arena och främsta verktyg. Right To Play arbetar med och för nyanlända ungdomar, för att öka deras delaktighet i samhället genom idrotten. Bland annat driver de Domarakademin, som jag själv är en del av, ett fantastiskt koncept för att skapa integration och arbetslivserfarenhet för ungdomarna, med hjälp av idrottsrörelsen. Med bl.a. mig själv som domarinstruktör har Right To Play utvecklat ett program för att låta nyanlända ungdomar utbilda sig till certifierade fotbollsdomare.

Hittills ha ett 30-tal utbildat sig, både på nybörjarnivå och 11 mot 11-nivå. Efter avslutad utbildning får de nyutbildade domarna stöd i att komma in i systemet och dömer nu matcher i S:t Erikscupen, Korpens världsmästerskap och nyligen (7 sept) blev fyra av Domarakademins domare uttagna att döma på S:t Erikscupsdagen på Tele2 Arena, en av Stockholms största fotbollsarenor. De nyutbildade domarna hamnar i ett sammanhang där de tillåts växa med sitt ansvar, där de blir respekterade och sedda för sina kunskaper och sin insats, vilket har leder till att dessa ungdomar tillåts stärka sin självkänsla, utveckla språkförståelse och bygga sitt nätverk för framtiden.

Flera ungdomar i Domarakademin ser nu fotbollsdomaryrket som en möjlig karriärväg och erfarenheten av att arbeta som fotbollsdomare ger dem också stora möjligheter på arbetsmarknaden i stort. För en målgrupp som annars löper stora risker att hamna i utanförskap, är de istället med och bygger fotbolls-Sverige och är med och bidrar till den goda kraft inom fotbollen som ViLirare står för.

Inom ramen för Domarakademin har Right To Play även skapat en mentorgrupp med erfarna domare som stöttar de nyutbildade fotbollsdomarna i sin nya roll både på planen och utanför. I år har Domarakademin utbildat våra första unga kvinnliga domare, början på ett stort och viktigt arbete som kommer fortsätta under nästa år, för att öka representationen av kvinnliga fotbollsdomare med olika bakgrund. Förutom Domarakademin driver Right To Play även ett jobb- och praktikprogram med över 250 aktiva deltagare som på kort tid skapat över 150 jobb för ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden ? allt genom idrotten! Allt deras arbete utgår ifrån deras ungdomsledare, som rekryterats från målgruppen och som driver alla Right To Plays aktiviteter för ungdomar, från planering till genomförande och uppföljning.